Referência bibliográfica:

Valcárcel, Carlos (2001). “Llengua, desenvolupament urbá i diversificació socioespacial a la Galícia atlántica: breu repás de la situació des de la geolingüística”, en Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 51: 189-201.

Texto completo [CAT]:

Advertisement