Llengua, desenvolupament urbá i diversificació socioespacial a la Galícia atlántica: breu repás de la situació des de la geolingüística

Referência bibliográfica: Valcárcel, Carlos (2001). “Llengua, desenvolupament urbá i diversificació socioespacial a la Galícia atlántica: breu repás de la situació des de la geolingüística”, en Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 51: […]

Read Article →